Vergi Resim Harç İstisna Belgesi


İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırılması ve ihraç pazarlarını geliştirilmesi için; 
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde“Vergi, Resim ve Harç İstisnası” uygulaması vardır.

İstisnalardan yararlanmak için Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.


HS'NİN HİZMETLERİ
·         Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,
·         Belge alım başvurusunu yapar, kurumdan takip eder, sonuçlandırır,
·         Belge süre bitiminden önce taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.
·         Belgenizin süre uzatımı ve belge ile ilgili her türlü değişiklikleri, zamanında yapar.    

 Belge kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.