Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik İşlemleri

İmalatı yapılan veya üretilen ürün garanti belgesi gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa bu belgeyi alabilmek için önce Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması gerekmektedir.

GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER
Garanti belgesi gerektiren ürünler yasa ile tespit edilmiş ve yayınlanmıştır.
Ürününüze garanti belgesi gerekiyor mu? Doğru tespit edilmesi gerekir. 
Ürününüzün G.T.İ.P numarasına ve tanımına göre garanti belgesi gerektiren ürünler listesinden tespit edebilirsiniz. 
Bunun için Tıklayınız Garanti Belgesi Gerektiren ürünler listesi

Aşağıdaki bilgileri göndererek HS’den detaylı bilgi alabilirsiniz.
·       12 haneli G.T.İ.P numarası,
·       Ürünü tanıtıcı kısa bilgi,
·       Ürününüzün kullanım alanlarını,
·       Ürününüze ait açıklayıcı resim,
 
GÖRÜŞ BAŞVURUSU
Son zamanlarda gelişen teknoloji hızı sebebiyle ürünlerin özellikleri farklılaşmakta ve önceden bilinen standartları değişebilmektedir. Bu da ithalatçının sorun yaşamasına sebep olmaktadır. HS olarak bu zamana kadar ilgili kurumdan sözlü aldığımız standart tespit başvurularında isabet oranı en çok %70 oranında olmuştur. %30 luk kısmında yapılan başvuru işlemi Bakanlık tarafından , ürün standardı belirlenemediği için TSE kurumundan resmi görüş başvurusu yapılarak ortalama 1,5-2 ay gibi bir zaman süren görüş başvurularının yapılması gerekmektedir.
 
Görüş başvurusunun sonucuna göre ürün için standart belirlenir ve bu doğrultuda ilgili servis HS tarafından firmanız adına ayarlanır. 

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ “SSHYB” NEDİR?
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak;
“Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi, ifade eder.”
Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir. Garanti Belgesi gereken ürünler için önceden alınması ve garanti belgesi başvurusunda kullanılması gereken zorunlu bir belgedir. Bu belgeyi alabilmek için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.


Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir. 
Kaç adet servis istasyonu kurmanız veya muhtelif illerde kurulu servis istasyonları ile servis sözleşme yapmanız gerektiğini bilmek için tıklayınız > Servis sayıları Listesi 
Bu listede ürün gruplarını, kaç bölgede, en az ve toplamda kaç servis kurmanız veya kaç servisle sözleşme yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz.
Servislerle yapılması gereken sözleşmenin örneği için tıklayınız > Servis sözleşmesi

TEKNİK SERVİS KURULUM AŞAMASI
Satışlardan sonra montaj bakım onarım hizmetleri sağlayabilmek için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip teknik servisleri kurulması veya mevcut teknik servislerle sözleşme yapılarak servis ağı kurulması gerekmektedir.
Servis ağı kurulumu: HS, ürünlerinizin standartlarına uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip servisler ile firmanız adına sözleşme yapılarak servis ağı kurmaktadır.
Servis Eksiğinin tamamlanması: Servisin sözleşme süresi içinde kapanması veya hizmet veremeyecek duruma düşmesi halinde HS yeni bir servisle sözleşme yaparak firmanızın servis eksiğini tamamlamaktadır.

SERVİS SÖZLEŞMELERİNİN SÜRELERİ
Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
Sözleşme yapılan servisleriniz ile sözleşme süresinin devamı için teknik servislere sözleşme ücretleriödenerek her yıl yenilenmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne verilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir.

SATIŞ SONRASI YETERLİLİK BELGESİNİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 2 yıl geçerlidir. Yenileme müracaatlarının belgenin süresinin bitmesine 1 ay kala yapılması gereklidir.
Servis değişikliği yapılması halinde değişikliklerin 15 gün içersinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

SATICI FİRMANIN SORUMLULUKLARI
Malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edilemez.
Tüketiciye servis hizmetinin verilmemesi ve sorunun giderilmemesinden sırası ile üretici – ithalatçı, satıcı ve teknik servis sorumludur.
Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz.