Kota Gözetim İşlemleri


Kota, Gözetim ve Tarife Kontenjanı, İthalatta kontrol sistemidir. Belgenizin zamanında çıkması, mallarınızın giriş gümrüklerinde beklememesi için  HS’ nin hizmetlerinden yararlanınız.  Anlaşılmayan konular için HS’yi aramaktan çekinmeyiniz.

Gözetim Belgesi
Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar/veya şartlarda artması halinde, ithalatın, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek. “Gözetim Belgesi” ile izlenmesine yönelik bir uygulamadır. Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve/veya değer sınırlaması olmayıp,  her isteyen ithalatını gerçekleştirebilmektedir.

İthal Lisansı
İthali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açan bazı malların ithalinin Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kotalar ile kısıtlanması dolayısıyla düzenlenen belgedir. Kota veya tarife kontenjanı tahsisi yapılan ithalatçılara  Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünce İthal Lisansı verilir. İthal Lisansı Gümrük Giriş Beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Kota
Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini belirtir.

Tarife Kontenjanı
Tarife kontenjanı, bir mal veya mal grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını ifade eder.