Yatırım Teşvik Belgesi


Dünya üzerindeki birçok ülke, çeşitli sebeplerle (ticari, turistik, diplomatik vs.) ülkelerine gelen ziyaretçilerden ülkeye giriş esnasında Pasaport Vizesi talep etmektedir.

Benzer şekilde; ülkeler, kendi ülkelerine ithalatı yapılacak ürünler için Fatura, Menşe Şahadetnamesi vb. evrakların tasdikinin yaptırılmasını talep etmektedir.  Bu sebeple, ihracat esnasında fatura ve menşe şahadetnamesinin konsolosluk tasdiklerinin yapılmış olması gerekmektedir. HS, başvuru evraklarınızı detaylı şekilde inceler, eksik olan ve tamamlamanız gereken konular hakkında sizi bilgilendirir.
 
Pasaport Vizeleri ve Evrak Tasdiki ile ilgili  her türlü konsolosluk işlemi veya bilgi için  HS'nin uzman kadrosunu aramaktan çekinmeyiniz. 

KONSOLOSLUK TİCARİ VİZE İŞLEMLERİ
Dünya üzerindeki birçok ülke, çeşitli sebeplerle ülkelerine gelen ziyaretçilerden ülkeye giriş esnasında vize talep etmektedir. Vize işlemleri, ilgili ülkenin Büyükelçilik veya Konsoloslukları tarafından yürütülmekte olup, her ülke vize işlemlerinde kendi kanun ve yönetmeliklerini uygulamaktadır. Talep edilen vizenin türü, ülkeye gidiş amacına göre (ticari, turistik, eğitim, diplomatik vs.) değişmekte, başvuru evrakları ve harçlar vize türüne, gidiş süresine göre farklılık göstermektedir.
 
HS, Konsoloslukların vize prosedürleri, istenen evraklar, harç ücretleri ve diğer detaylar hakkında başvuru öncesinde bilgilendirme yaparak; konsolosluklarda karşılabileceğiniz sorunların belirlenmesine, seyahat planlarınızı doğru ve zamanda yapmanıza yardımcı olmaktadır. hs, firmanız çalışanları için “Ticari Vize” vize başvurusu yapabilmektedir.
Not: “Turistik Vize” başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir.

KONSOLOSLUK - EVRAK TASDİKLERİ
Menşe Şahadetnamesi, ihracatçının bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini gösteren belgedir. İhracat işlemlerinizde ihraç konusu ürüne ait Menşe Sertifikası ve Faturalarınızın mamulün ihraç edileceği ülkenin konsolosluğundan onaylatılması gerekmektedir.

Konsolosluklardan, Menşe Şahadetnamesi ve  Faturayla ile birlikte vekaletname, sözleşmeler, sağlık sertifikası gibi evrakların yanı sıra ilgili ülkelerde açılan ihâlelere katılacak şirketlere ait resmi evrakların tasdikleri de yapılabilmektedir.

HS, Konsolosluk işlem prosedürleri, tasdik süreleri ve harç ücretleri hakkında önceden bilgilendirme yaparak ihracatınızı zamanında gerçekleştirmenize, planlamayı doğru yapmanıza yardımcı olur. 

Konsoloslukların tasdik şartları, işlem süreleri  ve harç ücretleri hakkında uzmanlarımızdan bilgi almaktan çekinmeyiniz