İsgüm Kontrol Belgeleri


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden alınan “İthal İzin Yazısı”dır.

İsgüm Kontrol Belgesi; Tiner, Vernik, Boya ve Boya Kimyasalları, Sanayi Yapıştırıcıları vb. ürünler için alınır.

İlgili ürünlerin gümrüklerden Türkiye bölgesine girişlerinin yapılabilmesi için alınması gereken bir izindir. Bu sebeple gümrük engelinin kaldırılması amacı ile alınır. 2012/13 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde işlemleri yapılır.

Yukarıdaki ürünlerle ilgili bir sektörde çalışan işçilerin beden ve vücut sağlığı ile can güvenliği açısından, çalışma sahasındaalınması gereken tedbirlerin denetlenmesi ve kayıt altına alınması amacı ile verilmektedir.

HS Danışmanlık
 uzman ekibi, izin başvuru dosyalarınızı sizin adınıza hazırlar, başvurularını yapar, günlük takiplerini yaparak sonuçlanan belgenizi kurumdan alır ve firmanıza kargo ile gönderir.