Hariçte İşlem İzin Belgesi


Hariçte  İşlem İzin Belgesi, Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşvik edilmesidir.

Eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün ithalat esnasında Gümrük ve KDV Muafiyetinden yararlanılmasıdır.

İşlem görmüş ürün şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmek üzere, geçici olarak ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini ihtiva eden faaliyetleri kapsamaktadır. Daha uygun maliyetle yurtdışında işleme yaptırmak için Hariçte İşleme izni almayı ihmal etmeyiniz.


HS'NİN HİZMETLERİ
  • Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,
  • Belge alım başvurusunu yapar, kurumdan takip eder, sonuçlandırır, 
  • Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.
  • GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar. 
  • Belge kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.